Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuç Duyurusu

Kars Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğünde hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin sınav sonuç duyurusu