Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuç Duyurusu

Kars Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğünde hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin sınav sonuç duyurusu