7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI