Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Defterdarlığımızca 06/11/2018 tarihinde gerçekleştirilen promosyon ihalesine ilişkin komisyon kararı