Defterdarlığımız tarafından düzenlenen İç Kontrol Bilgilendirme eğitimi