Defterdarlığımız tarafından düzenlenen 2019 Karma Mevzuat Eğitimi