Görev Tanımı Çizelgeleri

Personel Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi

Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi

Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi