Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

ATAMA İŞLEMLERİ

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

2-Açıktan Atama İşlem Süreci

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik, Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

10-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

18-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

19-Terfi İşlemleri Süreci

20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

21-Vekalet İşlem Süreci

22-Yeniden Atanma İşlem Süreci

23-Yıllık İzin İşlem Süreci

24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA VE İDARİ DAVA

1-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

2-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

3-İdari Dava İşlemleri Süreci

4-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

5-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

6-Disiplin İşleri İşlem Süreci

7-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

8-Malbildirimi İşlem Süreçleri

KADRO, SINAV, EĞİTİM, BİLGİ İŞLEM

1-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

2-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

3-Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

4-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

5-Personel Bilgi Formu _Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci

6-Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

7-Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

8- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

9- Mesleki Eğitim Kursu İşlem Süreci

10- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

11- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı İşlem Süreci

12-Diğer Kurum ve Kuruluş Sınavı İşlem Süreci

13-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

14- Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci

MALİ İŞLEMLER

1-Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

2-Açık İhale İşlemleri Süreci

3-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

4-DMO’dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri

5-Doğrudan Temin İşlem Süreci

6-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

7-Giyecek Yardımı İşlem Süreci

8-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

9-Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

10-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

11-Memur Maaşları İşlem Süreci

12-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

13-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

14-Yolluk İşlemleri Süreci

SOSYAL YÖNETSEL İŞLER

1-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

2-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

3-Bilgi Edinme

4-CİMER

5-Genel Evrak

6-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

7-Kimlik İşlemleri

8-Komisyon Görevlendirme

9-Pasaport İşlemleri Süreci

10-Sevk Tehir

11-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi