7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI