Defterdarlığımız tarafından düzenlenen ”Hizmet Alanlarına Adil ve Eşit Davranılması” eğitimi