Sayın Valimiz Türker ÖKSÜZ’ ün Defterdarlığımıza ziyareti