Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Misyon;
Belirlenen Maliye politikaları çerçevesinde; Defterdarlığımızca sunulan kamu hizmetlerinde; vatandaş ve mükellef memnuniyetini, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerini esas almak.

 

Vizyon;

Etkin, hızlı ve verimli hizmet sunumunda sürekliliği sağlayan, herkesin ve her kesimin güvenini ve takdirini kazanan, sürekli olarak fark ve değer yaratan, bilişim teknolojilerini etkin kullanan, insan kaynağını en önemli değeri olarak kabul eden, saygın, şeffaf, hesap verebilir ve örnek alınan bir Defterdarlık olmak.